Ing. Renáta Polakovičová

Ing. Renáta Polakovičová

Informácie o kancelárii Ing. Renáta Polakovičová

Účtovná kancelária Trnava - Ing. Renáta Polakovičová ponuká spracovanie mzdovej agendy, účtovné služby - jednoduché a podvojné účtovníctvo.

 

Podvojné účtovníctvo 

 • Kontrola správnosti zapúčtování dokladov 
 • Sledovanie pohľadávok a záväzkov  
 • Vedenie pokladne 
 • Účtovanie banky 
 • Kompletné spracovanie miezd vrátane prihlásenia a odhlásenia zamestnancov 
 • Zastupovanie pri kontrole na zdravotnej poisťovni a správe sociálneho zabezpečenia 
 • Spracovanie mesačných závierok 
 • Zasielanie pravidelných reportov klientom podľa ich potrieb 
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky 
 • Príprava účtovníctva k auditu 
 • Zastupovanie spoločnosti pri audite 
 • Spolupráca s daňovým poradcom 
 • Zastupovanie pri kontrole na finančnom úrade 

 

Jednoduché účtovníctvo 

 • Kompletné vedenie daňovej evidencie 
 • Vedenie peňažného denníka 
 • Vedenie pokladničnej knihy 
 • Vedenie pohľadávok a záväzkov 
 • Záznamová povinnosť a priznanie k DPH 
 • Spracovanie ročnej závierky vrátane priznania a prehľadov

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Renáta Polakovičová

Na Hlinách 53

917 01 Trnava

Telefón: 033 / 550 13 28

Mobilný telefón: 903 173 849

Email: polakovicova.r@stonline.sk

Kde nás nájdete?